Misi, Visi, Objektif

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Berkualiti untuk Membangun Potensi Individu bagi memenuhi Aspirasi Negara

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MOTO
Berilmu Beriman Beramal

OBJEKTIF

 Memberi pendidikan akademik kepada murid tingkatan 1 – 5 berdasarkan sukatan pelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan Jabatan Agama Islam Selangor

Membimbing murid ke arah pencapaian prestasi keputusan penperiksaan PT3, SMA dan SPM yang cemerlang

Mendidik murid ke arah pembentukan sahsiah murid yang terpujidan berakhlak mulia

Mengadakan aktiviti kokurikulum untuk membentuk insan yang cemerlang dan sihat jasmani serta emosi

Berusaha mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, ceria dan bersih supaya menjadi tempat yang selesa untuk proses pembelajaran

Berkongsi dan bermuafakat dengan ibu bapa dan komuniti dalam usaha ke arah kecemerlangan pendidikan

Comments are closed